Daně

 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • sestavení přiznání k DPH
 • sestavení přiznání k Dani z nemovitostí
 • sestavení přiznání k Dani z převodu nemovitostí
 • sestavení přiznání k Dani darovací
 • sestavení přiznání k Dani silniční
 • registrace k daním
 • zprostředkování odkladu daně a auditu
 • průběžné daňové poradenství dle Vašich potřeb ve spolupráci s daňovým poradcem
 • zastupování před finančním úřadem
 • sledování finanční situace Vaší firmy

Mzdy

 • kompletní zpracování mezd a personální agendy
 • pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky.
 • zastupovaní před institucemi sociálního a zdravotního pojištění jako např. zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • poradenství v personální oblasti
 • kompletní vyřízení dotací na zaměstnance z Úřadu práce

Účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví
 • vystavování faktur a účetních dokladů
 • sestavení účetní závěrky
 • příprava podkladů pro banky
 • evidence pro účely zákona o DPH
 • elektronická evidence tržeb
 • elektronická archivace a zabezpečení Vašich dat
 • obsluha datové schránky
 • účetní a daňový dohled nad Vámi zpracovávaném účetnictví a daňové evidenci ve spolupráci s daňovým poradcem